За учители

Тук ще намерите разнообразие от уроци по математика, създадени от нашия екип. Вдъхновяващите истории, с които да запалите любопитството на децата, плановете за уроци, видеа, работни листи, които учителите създават ще бъдат споделяни поетапно в хода на проектните дейности.

Математика 5 клас

Сгъни наука – кубът

Сгъни наука – кубът

Тук ще намерите урочен план и материали за урок по математика в 5 клас, разработени от Мариела Станчева и Павлина Иванова. В урока се работи за нови знания за квадрат и свойствата на неговите елементи.   Тази публикация съдържа:Разработен на база работилницата на...

повече информация

Математика 6 клас

Числови изрази, съдържащи степени (математика 6.клас)

Числови изрази, съдържащи степени (математика 6.клас)

Тук ще намерите авторски урок на Мариела Станчева, посветен на степенуването и числовите изрази, съдържащи степени, претворен в задача-мисия, в която всеки ученик влиза в ролята на археолог и чрез метода на въглеродно датиране, упражнява умения за степенуване....

повече информация
Деление на рационални числа (математика 6.клас)

Деление на рационални числа (математика 6.клас)

Тук ще намерите урочния план на преподавателя по математика, в който са описани дейностите в класната стая, използваните ресурси,  знанията  които следва да се предадат на  учениците и уменията, които те ще формират в процеса на описания урок.Тази публикация...

повече информация
Рационални числа – въведение (математика 6.клас)

Рационални числа – въведение (математика 6.клас)

От какво са направени числатаи как да разберем математическите действия с рационални числа? На тези въпроси отговори търси Мариела Станчева в демонстрационния си първи урок, с който стартирахме проекта "Математиката е за всеки" в шести клас. Тази публикация...

повече информация

Математика 7 клас

Ъглополовяща на ъгъл (математика 7.клас)

Ъглополовяща на ъгъл (математика 7.клас)

Тук ще намерите урочния план за часа по математика на Павлина Иванова в 7 клас, посветен на Ъглополояваща на ъгъл, както и видео с моменти от часовете в 7 клас и повече детайли от преподавателя и координатора на проекта "Математиката е за всеки".  Тази публикация...

повече информация

свържете се с нас

E-mail

ourazgrad@vlevski.com

Адрес:

гр. Разград, бул. Княз Борис, 62

Телефон

0894636596 Наталия Халачева, координатор на проекта

Проектът Математиката е за всеки” е създаден по програма „Учим заедно” на фондация „Заедно в час” и реализиран с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ОУ Васил Левски" и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България”, Фондация „Заедно в час” или техните партньори.

Всички права запазени 2022 ©. ОУ"Васил Левски", гр.Разград. Дизайн In Byte Ltd.