Математика 6 клас

Числови изрази, съдържащи степени

Числови изрази, съдържащи степени

Тук ще намерите авторски урок на Мариела Станчева, посветен на степенуването и числовите изрази, съдържащи степени, претворен в задача-мисия, в която всеки ученик влиза в ролята на археолог и чрез метода на въглеродно датиране, упражнява умения за степенуване....

повече информация
Деление на рационални числа

Деление на рационални числа

Тук ще намерите урочния план на преподавателя по математика, в който са описани дейностите в класната стая, използваните ресурси,  знанията  които следва да се предадат на  учениците и уменията, които те ще формират в процеса на описания урок.Тази публикация...

повече информация
Рационални числа – въведение

Рационални числа – въведение

От какво са направени числатаи как да разберем математическите действия с рационални числа? На тези въпроси отговори търси Мариела Станчева в демонстрационния си първи урок, с който стартирахме проекта "Математиката е за всеки" в шести клас. Тази публикация...

повече информация

свържете се с нас

E-mail

ourazgrad@vlevski.com

Адрес:

гр. Разград, бул. Княз Борис, 62

Телефон

0894636596 Наталия Халачева, координатор на проекта

Проектът Математиката е за всеки” е създаден по програма „Учим заедно” на фондация „Заедно в час” и реализиран с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ОУ Васил Левски" и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България”, Фондация „Заедно в час” или техните партньори.

Всички права запазени 2022 ©. ОУ"Васил Левски", гр.Разград. Дизайн In Byte Ltd.