НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МАТЕМАТИКАТА Е ЗА ВСЕКИ“  ОРГАНИЗИРА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Форумът събра учители и експерти от цялата страна, 532-ма  го проследиха онлайн

 

Национална конференция, посветена на новите подходи и практики в STEAM обучението в условията на включваща среда, организира ОУ „Васил Левски“ в Разград на 15 декември.

Форумът бе фокусиран върху педагогическите практики от обучението по математика в прогимназиален етап, в рамките на проекта „Математиката е за всеки“, който е част от програмата „Учим заедно“ на фондация „Заедно в час“ и е финансиран от Фондация „Америка за България“.

Срещата събра учители по математика от областите Разград, Русе,  Търговище, Добрич, Бургас, които работят в 25 училища. Освен педагозите, във форума се включиха и партньорите на училището домакин – сдружение „Образование без раници“ – София, което администрира световната дигитална платформа Кан Академия в България; математикът, блогър и мотиватор Мариела Станчева, автор на педагогически  техники за геймифициране на обучението в часовете по математика; представители на Центъра за творческо обучение – София, които подпомагат дигитализацията на българските училища.

Сред  гостите, представители на областната и общинската управа в Разград, на РУО на МОН в града, бе и Стив Матушак, директор завод в „ADM – Разград“. Освен от участниците във форума, състоял се в залите на хотел Cartoon, събитието бе проследено онлайн от 532-ма души, заинтригувани от дискусията, инициирана от училището в Разград.

В пленарните сесии и в четирите работилници бяха дискутирани теми, свързани с образователните трансформации и уменията за иновации в училище, подходите и практиките за създаване на включваща среда  в часовете по математика. Сред лекторите бяха Ивелина Пашова – ръководител „Обучения на училищни екипи“ във Фондация „Заедно в час“ и представители на партньорските организации, участвали в реализацията на проекта. В панела на учителите освен преподавателите от училището домакин, участие взеха дългогодишният директор на МГ „Баба Тонка“ в Русе Митко Кунчев и учителят по математика  от  СУ „Христо Ботев“ в Карнобат Ганка Радева, която следи и вече  прилага в практиката си подходите на колегите от Разград.

Директорът на ОУ „Васил Левски“ Диана Първанова изрази желанието на училищния екип да продължи сътрудничеството си с педагозите от цялата страна за обмен на практики, свързани с модернизирането на преподаването по STEM дисциплините. Тя призна, че се планират следващи издания на форума и  призова директорите и учителите от всички общини в област Разград да се включат догодина с представяне на своя опит във форума.

Младата учителка от ОУ „Васил Левски“ Величка Иванова, която е възпитаник на Фондация „Заедно в час“, представи два продукта на проекта „Математиката е за всеки“. Първият е специална бланка за урочен план, разработена от  колегията,  която се използва при създаването на иновативните уроци. Освен нея, на конференцията бе промотиран и сайтът на проекта, специално замислен, за да подпомага учители, ученици и родители със съдържание.

Училищният психолог Стела Ковачева представи системата за измерване въздействието на иновациите в училището. Проучването сред ученици и родители показва висока подкрепа от страна на училищната общност към  дейностите, свързани с модернизацията на образователния продукт в ОУ“Васил Левски“ стана ясно от презентацията.

Училищният екип  благодари на всички седмокласници, включили се като доброволци в организирането на конференцията. Специални благодарности и на „Лудогорско пиле“ за спонсорската подкрепа за форума.