Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да реализираме проекта „Математиката е за всеки“, създаден специално за Вашите деца.

Той има за задача да преодолее пропуските по математика на учениците. Разработката е дело на екип от училището, който работи в сътрудничество с външни експерти от Сдружение „Образование без раници“ и InBytes ltd.
Смисълът на проекта е учениците да преодолеят пропуските, натрупани по време на дистанционното обучение, както и да се създадат нагласи у децата, че математиката е предмет, по който всеки може да успява. Уроците ще се разработват по методика, която показва на учениците защо в живота ще им е нужно математическото знание и уменията, които то формира.
В следващите месеци децата Ви ще започнат да работят и в училище, и индивидуално с онлайн платформата Кан Академия – най-съвременния в света метод за обучение по математика, достъпен и у нас. Вие и учителите ще виждате в реално време резултатите и напредъка на Вашето дете.
В програмата са предвидени мотивационни занимания както с учениците, така и с Вас – родителите, за да можете да подкрепяте децата в предизвикателството да успяват по математика. Ще бъдете уведомени своевременно за планираните дейности с Ваше участие.

Препоръчваме Ви да научите повече за инструментите, с които ще работят Вашите деца по математика, като се запознаете със съдържанието на сайтовете на партньорските ни организации:
Платформа на Кан Академия 
Блог на Мариела Станчева 

Проектът „Математиката е за всеки“ има за задача да помогне на всеки ученик да се почувства сигурен в знанията си по този предмет, а родителите да бъдат приобщени към усилията на училищния екип да подобри качеството на образователния продукт.