Тук ще намерите

авторски урок на Мариела Станчева, посветен на степенуването и числовите изрази, съдържащи степени, претворен в задача-мисия, в която всеки ученик влиза в ролята на археолог и чрез метода на въглеродно датиране, упражнява умения за степенуване. Най-вече учителят използва задачата, за да обясни модела на степенуване и как той ни улеснява.

Тази публикация съдържа:

i

урочен план

Изтегли урочен план тук : 

презентация

Презентацията показва структурата на урока, в който мотивиращите елементи и игровите техники правят знанието близко и достъпно.

Изтегли презентацията тук :