За всички времена, за всички народи

автор Мариела Станчева

Слушай звуков запис

z

Прочети историята

Светът е голямо място и на различни места се използват различни мерни системи и различни валути. Преминаването от една мерна единица в друга и от една валута в друга е умение, което е необходимо всеки ден.

Европейската икономика (от която ние сме част) използва мерни единици като метър за дължина, грам за тегло, квадратни метри за площ, литри за обем. Тази система се нарича SI-система. С други думи в Европа пазаруваш на метър и грам, пиеш на литър и живееш на площ изразена в квадратни метри.

Но в САЩ, Великобритания и Австралия използват за ежедневни нужди т.н имперска система. В тези държави дължината се задава в инчове и мили, площта в акри, обема в унции и пинти, а теглото в паунди.

Ето откъс от репортаж за пожарите в Австралия:

„Само в щата Нов Южен Уелс са унищожени 8,9 милиона акра гора и храсти. Във Виктория са изгорели над 1,8 милиона акра. Пожарите в Калифорния през 2018 унищожиха „само“ около 1,7 милиона акра“.

Задача 1: Колко е площта на пожарите за които става дума в репортажа, ако един акър е точно 4046.8564224 квадратни метра или приблизително 4046.86 квадратни метра. Сравнете площта на пожара във щата Виктория с най-голямата по площ област в България – Бургаска област – с площ 7748 квадратни километра.

Задача 2: Ето откъс от романа „Децата на капитан Гранд“ на Жул Верн. Действието се развива през 1864 година, когато много от хората все още използват старите мерни единици. Това е откъса в който моряците намират бележката указваща мястото на корабокрушението на капитан Гранд в търбуха на рибата:

„Леди Гленарван не пожела да присъствува на това отблъскващо „изследване“ и влезе в каюткомпанията. Акулата още дишаше. Беше дълга десет стъпки и тежеше повече от шестстотин ливри. Тия размери и това тегло не са необикновени. Рибата везни, макар да не е причислена към акулите великани, се смята за една от най-опасните.“

Какви са размерите в метрична система на рибата-везни ако:

1 стъпка е равна на 32 см,

1 ливра е равна на приблизително на 453,60 гр.

Задача 3: Проверете в последната ревизия на SI системата чрез коя константа на природата и как се дефинира 1 метър. Можете да го направите на сайта на Международното бюро за мерки и теглилки – международна организация, създадена с Конвенцията за измерване, чрез която държавите-членки действат заедно по въпроси, свързани с науката за измерване и стандартите за измерване.

https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-base-units