Тук ще намерите

урочния план на преподавателя по математика, в който са описани дейностите в класната стая, използваните ресурси,  знанията  които следва да се предадат на  учениците и уменията, които те ще формират в процеса на описания урок.
Тази публикация съдържа:

i

урочен план

Изтегли урочен план тук : 

презентация

Презентацията показва структурата на урока, в който мотивиращите елементи и игровите техники правят знанието близко и достъпно.

Изтегли презентацията тук :