шестокласниците ще учат в глобална класна стая на Кан Академия, вдъхновяващи лектори ще ги мотивират да не се страхуват от математиката.

Нов проект за съвременно обучение по математика стартира в ОУ „Васил Левски“ в Разград. От началото на февруари шестокласниците работят по нова методика, в която трудните за децата абстракции ще бъдат представени като интересни истории от областта на човешкото знание. Упражненията със задачи ще се правят с помощта на международната електронна платформа Кан Академия, преведена и в България.Проектът „Математиката е за всеки“ има за цел да помогне на учениците от шести клас в училището да преодолеят пропуските в знанията си по математика и да наваксат пропуснатия или недостатъчно усвоен материал по време на дистанционното обучение през последите 3 години. Разработката е на стойност 44 797 лв. Тя се реализира в рамките на програмата “Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията” на Фондация „Заедно в час“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. ОУ „Васил Левски“ е едно от шестте училища в България, спечелило финансова подкрепа, в състезание със 110 проектни предложения от учебни заведения в цялата страна.

Иновацията е планирана за срок от една година, но след приключване на външното финансиране, училището ще продължи да развива проектната идея със собствени средства. Целта е в следващите няколко години новите методи на преподаване по математика да обхванат всички ученици от прогимназиален етап и класове от началния етап в ОУ „Васил Левски“.

Шестима преподаватели ще сложат началото на новия тип работа в класната стая и у дома по математика. Преподавателят на шестокласниците Милена Няголова ще има най-голяма отговорност при разработването на новите типове уроци. Математиците Павлина Иванова, Таня Петрова и Радка Хубанова ще работят заедно с нея, като  подготвят уроци и за пети и седми клас. В екипа ще се включи и началният учител Светлана Янкова, която ще стартира програмата във втори „г“ клас. Учителят по информационни технологии Венелин Николов ще бъде част от преподавателския екип по проекта, като ще следи за технологичната обезпеченост на заниманията.

Две организации ще подпомагат с експертиза учителите от ОУ „Васил Левски“. Сдружение „Образование без раници“, което разработва и поддържа българската версия на безплатната образователна платформа Кан Академия, ще партнира с преподавателите от Разград, като им помага да използват по най-добрия начин предимствата на глобалната дигитална класна стая. Порталът е създаден от визионера Салман Кан през 2005 година в САЩ и вече се използва за обучение във водещите училища и университети в 60 страни по света.

Бариерите пред изучаването на математиката, шестокласниците ще преодоляват и с  Мариела Станчева, чиято компания INBYTES.LTD е фокусирана върху въвеждането на игровизиращи методи в сферата на образованието и бизнеса. Тя ще съдейства и на учителите да превърнат часовете по математика в едно вдъхновяващо преживяване, в което задачите ще бъдат любопитно предизвикателство, повод за напредък в различни области на знанието и ново поле за изява на учениците.

 Освен че ще помага да се преодолеят пропуските по предмета, проектът „Математиката е за всеки“ ще помогне на децата да разберат защо математическото знание е в основата на реалния живот и как успехът в тази наука ще им помогне да си изберат професия от бъдещето.

Проектната разработка е насочена към ученици, учители и родители. За трите групи заинтересовани страни са предвидени различни видове активности. Съдържанието на отделните дейности ще бъде показано в сайта „Математиката е за всеки“, създаден специално за проекта. Всички уроци, разработени с участието на партньорите и  проектния екип, ще бъдат качени на уебсайта. Така образователните ресурси, създадени в ОУ „Васил Левски“ Разград, ще бъдат достъпни за всички, които искат да прилагат съвременно обучение по математика у нас.

Медийно отразяване във:

Вестник “Екип 7

www.razgrad24-7.com

www.e-razgrad.bg

www.razgradnews.net