Интервю с Иван Господинов

Иван ГОСПОДИНОВ, представител на дигиталната платформа за обучение Кан Академия в България: Кан Академия е инструмент за учене с добавена стойност, постигната от технологиите

Иван Господинов е български учител, председател на сдружение „Образование без раници“. Той и колегите му поддържат у нас световната образователната платформа Кан Академия, която е международно валидиран инструмент за учене и преподаване по математика и други природни науки. „Образование без раници“ е партньор на ОУ „Васил Левски“ в проекта „Математиката е за всеки“, който стартира през февруари с учениците от шести клас.

Г-н Господинов, какви са предимствата на дигиталната платформа Кан Академия, които я превърнаха в най-широко използвания днес в света образователен инструмент за учене и преподаване?

Платформата Кан Академия съдържа инструменти и ресурси за учене, но това което я прави уникална, са педагогическите предимства, които има. Тя събира и обработва данните за активността на учениците и отчита личния им напредък. Това помага на учителя като му дава обобщена информация за работата на учениците му, която той иначе трудно би могъл да събере. Това е добавената стойност, която технологиите дават на този продукт.

В образованието днес се използват много инструменти, в основата на които е технологията. Но те обикновено не събират данни и не обобщават информация, която да помогне на учителя да следи целия процес в класа и работата на отделния ученик.

Платформата на Кан Академия дава обратна връзка на преподавателя – колко време е работил един ученик, колко и какви задачи е решил, колко е напреднал. Родителят също има достъп до тези данни, ако се регистрира и се свърже с профила на детето си. Тази автоматична комуникация изхвърля от общуването досадните спорове: „Ама защо детето ми има двойка?“, „Моето дете не заслужава тройка“ и т.н. Това спестява време и нерви и на учителя, който може да се съсредоточи върху подготовката на следващите си уроци. А ученици и родители могат да добият много ясна представа за това какво се е случвало с обучението по математика или друг предмет ден за ден, седмица за седмица, без да занимават учителя с това да рецензира ученическите работи.

В момента платформата на Кан Академия се ползва в над 60 страни в целия свят. Всички водещи университети и добри училища са я включили в педагогическия си инструментариум. Как този продукт на технологичния свят влезе в България, като се има предвид, че ние сме малък пазар и българският език го говорим сравнително малко потребители?

Българите наистина сме малка езикова група и затова много от дигиталните бизнеси и технологии малко по-късно започват да се интегрират у нас. С Кан Академия обаче имахме късмет и започнахме сравнително рано. През 2011 година те обявиха, че планират да преведат платформата на 10-те най-разпространени езици в света. По това време аз бях студент в Германия. Писах им, че съм готов като доброволец да започна да превеждам образователните им ресурси на български и те ми разрешиха.

Кан Академия е уникална платформа, защото тя е напълно безплатна и то не за ограничено време, а завинаги. Така днес учители и ученици в България могат да ползват ресурси на български език и ние се нареждаме между 65-те държави в света, които работят с този дигитален инструмент за обучение. Много хора у нас ползват и английската версия, но нашата организация „Образование без раници“ продължаваме да поддържаме и разширяваме съдържанието на български език.

Колко училища и университети у нас използват Кан Академия за учене и преподаване?

Трудно ми е да кажа точни цифри, защото ние не разполагаме с цялата информация. Имаме регистрирани около 114 хиляди потребители месечно. Но колко са учебните заведения – не знам. Някъде има висока концентрация на ученици, както в училище „Васил Левски“ в Разград, на други места учители я ползват по собствена инициатива. Но мащабите за страната в този момент са около тази цифра.

В училище „Васил Левски“ проектът стартира в шести клас, но общо шест преподаватели вече са заявили, че ще работят активно с платформата. Как оценяване тази готовност за нововъведения?

Разбира се, положително. Впечатлението ми е, че училището има готовност да работи с партньори. Това не може да се каже за всички учебни заведение у нас. От една страна, има училища, които не търсят партньорства, а има други, които нямат опит и не знаят как да поддържат сътрудничество с външни експертни организации.

В ОУ „Васил Левски“ това не е така. При Вас ясно личи, че имате добре изградена структура за изпълнението на проекти. Работите целенасочено, търсите финансиране и развивате дейности, които не са самоцелни за включване в някаква проектна програма, а подбирате инструментите, което Ви дават устойчивост и растеж. Знаете защо избирате да работите в някакво направление, ясни са Ви целите, които преследвате.

Прави впечатление, че учителите в това училище споделят добрите практики помежду си и се вдъхновяват един от друг. Това не се случва задължително във всяко училище. Има колективен дух при Вас.

Третото много важно нещо е умението на ръководството да подкрепя и управлява проектните екипи, пред които са поставени ясни и високи критерии. Това е съчетано с добронамереност, с идея за постоянен растеж и развитие. За мен и колегите ми от „Образование без раници“ е вдъхновение да си партнираме и ние с радост ще работим заедно с Вас.

Въпросите зададе: Стела КОВАЧЕВА


Салман Кан започнал проекта си, като обучавал по математика братовчедка си

Салман Кан е американец от индийски произход, станал световноизвестен като вдъхновяващ учител и визионер.

През 2004 година той започнал да дава уроци по математика на братовчедка си Надя, която живеела в друг щат. Започнал да използва чат платформа, а после му хрумнало да запише уроците си на видео и да ги сподели в Ютуб. Бил впечатлен от напредъка на Надя и разбрал, че това е бъдещето на преподаването. Тогава напуснал работа и през 2009 година създал дигиталната платформа Кан Академия. Проектът се финансира от дарения, като сред най-големите донори е фондацията на Бил Гейтс.

Кан смята, че: „Ключовата задача на образованието е да научи децата как да учат. Да ги вдъхнови, да искат да учат. Да подхранва любознателността им, да насърчава удивлението и да възпитава увереност, така че по-късно те да разполагат със средствата, чрез които да намират отговори на многото въпроси, които все още не знаем как да зададем“.

Старт на проекта

шестокласниците ще учат в глобална класна стая на Кан Академия, вдъхновяващи лектори ще ги мотивират да не се страхуват от математиката.

Нов проект за съвременно обучение по математика стартира в ОУ „Васил Левски“ в Разград. От началото на февруари шестокласниците работят по нова методика, в която трудните за децата абстракции ще бъдат представени като интересни истории от областта на човешкото знание. Упражненията със задачи ще се правят с помощта на международната електронна платформа Кан Академия, преведена и в България.Проектът „Математиката е за всеки“ има за цел да помогне на учениците от шести клас в училището да преодолеят пропуските в знанията си по математика и да наваксат пропуснатия или недостатъчно усвоен материал по време на дистанционното обучение през последите 3 години. Разработката е на стойност 44 797 лв. Тя се реализира в рамките на програмата “Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията” на Фондация „Заедно в час“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. ОУ „Васил Левски“ е едно от шестте училища в България, спечелило финансова подкрепа, в състезание със 110 проектни предложения от учебни заведения в цялата страна.

Иновацията е планирана за срок от една година, но след приключване на външното финансиране, училището ще продължи да развива проектната идея със собствени средства. Целта е в следващите няколко години новите методи на преподаване по математика да обхванат всички ученици от прогимназиален етап и класове от началния етап в ОУ „Васил Левски“.

Шестима преподаватели ще сложат началото на новия тип работа в класната стая и у дома по математика. Преподавателят на шестокласниците Милена Няголова ще има най-голяма отговорност при разработването на новите типове уроци. Математиците Павлина Иванова, Таня Петрова и Радка Хубанова ще работят заедно с нея, като  подготвят уроци и за пети и седми клас. В екипа ще се включи и началният учител Светлана Янкова, която ще стартира програмата във втори „г“ клас. Учителят по информационни технологии Венелин Николов ще бъде част от преподавателския екип по проекта, като ще следи за технологичната обезпеченост на заниманията.

Две организации ще подпомагат с експертиза учителите от ОУ „Васил Левски“. Сдружение „Образование без раници“, което разработва и поддържа българската версия на безплатната образователна платформа Кан Академия, ще партнира с преподавателите от Разград, като им помага да използват по най-добрия начин предимствата на глобалната дигитална класна стая. Порталът е създаден от визионера Салман Кан през 2005 година в САЩ и вече се използва за обучение във водещите училища и университети в 60 страни по света.

Бариерите пред изучаването на математиката, шестокласниците ще преодоляват и с  Мариела Станчева, чиято компания INBYTES.LTD е фокусирана върху въвеждането на игровизиращи методи в сферата на образованието и бизнеса. Тя ще съдейства и на учителите да превърнат часовете по математика в едно вдъхновяващо преживяване, в което задачите ще бъдат любопитно предизвикателство, повод за напредък в различни области на знанието и ново поле за изява на учениците.

 Освен че ще помага да се преодолеят пропуските по предмета, проектът „Математиката е за всеки“ ще помогне на децата да разберат защо математическото знание е в основата на реалния живот и как успехът в тази наука ще им помогне да си изберат професия от бъдещето.

Проектната разработка е насочена към ученици, учители и родители. За трите групи заинтересовани страни са предвидени различни видове активности. Съдържанието на отделните дейности ще бъде показано в сайта „Математиката е за всеки“, създаден специално за проекта. Всички уроци, разработени с участието на партньорите и  проектния екип, ще бъдат качени на уебсайта. Така образователните ресурси, създадени в ОУ „Васил Левски“ Разград, ще бъдат достъпни за всички, които искат да прилагат съвременно обучение по математика у нас.

Медийно отразяване във:

Вестник “Екип 7

www.razgrad24-7.com

www.e-razgrad.bg

www.razgradnews.net